FILIPINO WELCOME

 

 

 

 

 

 

                                Maligayang bagong Araw

 

                                                            MALUNGKOT?

 

1.) hindi ko na kailngang sabihin pa na ang pagiisa ay hindi masaya.hindi ko na kailngan png sabihin na dapat paminsan minsan tyo ay umalis sa isang npaka busy na schedule at bigyan ng oras ang ating mga sarili. pero ung mga pagkakataon na tyo ay napipilitang magisa dahil sa mga maling pagkakataon ang mabuhay ng magisa at malayo sa mga mahal sa buhay dahil sa pagkasira ng mga tahanan.maaring kahit sa alin mang sitwasyong ito ay hindi magdulot ng kalungkutan sa atin, subalit ito ay dala ng maling pananaw natin sa buhay,kahit pa tyo ay paligiran ng mga tao ay magdudulot pa rin ito ng kalungkutan kung yun ang ibig nating mangyari sa ating buhay,,maari mong basahin ang mga article sa website na ito na pina magatang "SA KABILA NG PROBLEMA MAYROON PAG-ASA at "ANG DAKILANG PANGAKO NG DIOS"

2.) Basahin nyo yan? Maganda. Ngayon alam nyo na iyan ay maaari kayo ay magkaroon ng liwanag, masayang kinabukasan. Maaaring mas higit pa sa liwanag ang buhay nyo, ang kasahayan ngayon ang mahalaga. Ito kung paano.

3.) ang mundo ngayon ay nahharap sa napakalaking problema,,,ibat iba ang pinaggagalingan ng mga suliraning ito ang mga ito ay maaring anag mga sumusunod: pagkasira ng mga relasyon ng mga tao sa bawat isa,,pagkawasak ng tahanan,,,pagkasira ng sacramento ng kasal,,,mga batang walang tahanan na matatawag na kanila,,,pagkawalay ng mga mahal sa buhay at ang wlang katapusang paghahanap ng kaligayahan......

4.)    sa website na ito marami kang matututuhan at may isang natatanging payo akong maiibibigay sayo at ito ay ang: kung ano man ang gusto mong gawin sayo ng ibang tao o ng iyong kapwa nararapat lamang na gawin muna natin ito sa kanila,ito ay sinabi ni Jesus sa atin,,kung ibig mong maging maligaya ang ibang tao dapat tyo rin ang magaing malaigaya at magig maligaya para sa kanila,,,kung ibig mong bawasan ang kalungkutan sa mundo simulan mo ito sa iyong sarili,,,,simulan mo lahat sa iyong sarili ang pagbabago.....

5.) ang mundo ay napakalakiat ito ay nagagailangn ng tulog mula sa atin,,,kailanagan nating tulungan ang bawat isa na maibsan ang kalungkutan sa buhay ng bawat isa......

6.) At mayroon sainyong napaka-mahalagang lugar para sainyo na kung saan kung inyong gagamitin ang talino nyo. Ang inyong abilidad at karanasan sa pagtulong sa iba na makalimutan ang kanilang kalungkutan. Walng ibang pwedeng makagawa nito maliban ikaw. Saan ka man tumingin para lahat ng taong kailangan ang tulong? Maghanap ka sa kanila kung sino ang taong nagkaroon ng truma sa kanilang buhay at alamin kung paano ito nangyari.

7.) At siguro kung maaari natin ipakita ang ating pagpapahalaga sa mga taong nalulungkot at nasasakatan na kinakailangan bigyan ng pagkain, kumot, at mga damit o maaari natin silang tulungan maghanap ng trabaho o kaya rekomindasyon. Maaari natin silang bisitahin sa kanilang tahanan o kaya sa hospital o kaya maging kaibigan natin sila.

8.) Sabihin nyo sa Dios na tulungan kayo na tumulong sa ibang tao, magsimula sa maliit na bagay - kahit sa isang tao magkaroon ng kontak kahit sa isang araw. Sana iyan pakiramdam na malungkot ay malampasan agad at kayo masayang mapayapa, masayang buhay, sa kabutihang pag-asa para sa inyong kinabukasan.

Pagpalain kayo ng Panginoon

G.S. Board

 

tamangkopya@G.S Board 28 July 2003 lahat ng tama reserba

Translated from Filipino by Erlinda Broad