BACK TO ENGLISH INDEX

FILIPINO WELCOME

 

 

                 Problemang nakakabagsak sainyo?

 

Welcome To Hope…     Salubungin ang Pag-Asa

 

                    SA KABILA NG INYONG PROBLEMA. . . . . .

 

                        There Is Hope…     Mayroon Pag-Asa

 

                                                    And Peace…     At Katahimikan

 

                                                                    And Confidence At Pagtitiwala

 

 

 

 

 

 

 

                  Sa kabila ng ulap ang ating Problema

                                                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                    Maligayang bagong Araw

 

                            Pakiusap pumili mula sa Artikulo ito.          

                                                 Filipinong Nilalaman

                         SA KABILA NG INYONG PROBLEMA MAYROON PAG-ASA

                         ANG DAKILANG PANGAKO NG DIYOS

                                 PAG-ABUSO SA KATAWAN AT PAGTATALIK

                                MALUNGKOT?

 

 Ang Larawan "Sa Kabila ng Ulap ang ating Problema"

 sa tamang kopya@G.S Board 24 December 2003

 Lahat ng tama ay reserba.

 

Ang Larawan "Maligayang bagong Araw"

 sa tamang kopya@G.S Board 20 September 1990

 Lahat ng tama ay reserba.

 

 Ang Lahat na Artikulo sa Website na ito ay tamanng kopya

 @ G.S Board 12 May 2004

 Lahat ay tama reserba.

                                                                         

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

               

                                 Maligayang bagong Araw

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                         

 

  

 

                      

                                                                                                                              Sa kabila ng ulap ang ating Problema